Autourheilun harjoitustapahtumien toteuttaminen turvallisesti

7.3.2017

« Takaisin

Kilpailemisen ohella, todella tärkeä osa autourheilua on harjoittelu ja erilaiset testi-tilaisuudet. Erilaisia harjoitus- ja testitapahtumia järjestetään vuosittain satoja, osa julkisina, mutta osa myös täysin yksityisinä testitapahtumina.

Olemme lähihistoriassa saaneet valitettavasti todistaa myös tapauksia, joissa erilaiset viattomat testitilaisuudet ovat päätyneet ikävän isoihin otsikoihin onnettomuuksien sekä muiden vahinkotapauksien myötä. Tämän takia lajiliiton tavoite on, että eri lajien harjoitustapahtumat toteutettaisiin aina valvotusti, tiettyjä sääntöjä noudattaen. Näin esimerkiksi tapahtumiin osallistuvien eri osapuolten vakuutusturva on aina kunnossa.

Eri lajeissa on hieman erilaisia käytäntöjä harjoitus- ja testitapahtumien toteutuksessa, mutta käytännössä kaikkiin lajeihin on olemassa helppo toteutustapa, jolla vakuutusturva saadaan kuntoon ja näin ollen harjoittelu ja testaaminen on mahdollisimman turvallista kaikille osapuolille.

Yhteistä kaikkien lajien harjoitustapahtumille on se, että mitään kustannuksia niistä ei koidu lajiliiton suuntaan, eli varsinaisia lupamaksuja ei ole. Sama käytäntö on voimassa harjoitustapahtumien sekä seurakilpailujen osalta.

Tässä lajikohtaisesti avattuna erilaiset vaihtoehdot harjoitustapahtumien toteuttamiselle.

Harjoitustapahtumien toteuttaminen kiinteillä suorituspaikoilla

Kiinteillä ja suljetuilla rata-alueilla toteutettavissa lajeissa, kuten rata-ajo, endurance, drifting, karting, rallicross, jokamiehenluokka harjoitustapahtumat voidaan toteuttaa turvallisesti seuraavasti:

  • Vaihtoehtona toteuttaa tapahtuma harjoitustapahtumana tai seurakilpailuna. Kartingissa kyseessä on harjoituskilpailu
  • AKK:n kilpailijalisenssin sekä toimitsijalisenssin haltijoilla lisenssivakuutus on voimassa normaalisti molemmissa tapahtumissa
  • Seurakilpailuissa sekä harjoituskilpailuissa kilpailijoilla on mahdollisuus lunastaa tutustumislisenssi, joka on voimassa yhdessä tapahtumassa kohdennetusti
  • Tutustumislisenssin hinta on 25€/vakuutettu
  • Harjoitustapahtumiin on mahdollista lunastaa OP Pohjolan ryhmätapaturmavakuutus, joka kattaa kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden vakuutusturvan, aivan vastaavasti kuin kilpailija- ja toimitsijalisenssi
  • Ryhmätapaturmavakuutuksen hinta on 65€/tapahtuma
  • Tapahtumista ei julkaista tuloksia, eikä niissä voi kerätä katsojilta pääsylipputuloja

Myös rallisprintin testi- ja harjoitustilaisuudet voidaan toteuttaa harjoitustapahtumina, mikäli käytössä on kiinteä rata-alue, jossa tapahtuma toteutetaan.

Seura- ja harjoituskilpailut anotaan kalenteriin aina KITI-järjestelmän kautta. Lisäksi anomuksen lisäksi tulee toimittaa aina ao. Lajin lajipäällikölle lisätiedot siitä, missä tapahtuma toteutetaan ja ketkä ovat tapahtuman sääntöjen mukaiset vastuuhenkilöt.

Harjoitustapahtumat anotaan aina sähköpostitse ao. Lajin lajipäälliköltä, liittäen mukaan tapahtuman tiedot, kuten aika, toteutuspaikka, tapahtuman vastuuhenkilöt sekä säännöt

Harjoitustapahtumat ovat myös seuroilla oiva tapa toteuttaa tapahtumia, joilla voidaan tuoda autourheilua tunnetuksi omalla alueella ja sitä kautta tukea myös seurojen jäsenhankintaa.

Tapahtuman järjestäjän tulee varata tapahtumiin asianmukainen pelastuskalusto sekä ensivasteyksiköt aina lajisäännön mukaisesti.

Rallin seurakilpailun toteuttaminen

Rallissa oikea tapa toteuttaa testi- ja harjoitustilaisuudet on seurakilpailu. Nimestään huolimatta se ei ole rajattu pelkästään yhden seuran jäsenille (ellei järjestäjä näin halua), vaan tapahtumiin voi osallistua kaikki kilpailijalisenssi haltijat järjestäjän asettamien ehtojen mukaisesti.

Seurakilpailut merkitään AKK:n rallin kilpailukalenteriin, jolloin niihin saadaan myös voimaan ns. ”punakilvet” sekä liikennevakuutus. Myös kilpailijoiden ja toimitsijoiden lisenssivakuutus on voimassa normaalisti.

Rallin seurakilpailut tulee hakea kilpailukalenteriin vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Anomuksen voi toteuttaa KITI-järjestelmässä tai sähköpostitse rallin lajipäällikölle. Anomuksen liitteeksi tulee aina toimittaa tiedot seurakilpailun pitopaikasta (aluevalvojan lupa), ajasta sekä päätoimihenkilöiden (kilpailunjohtaja, turvapäällikkö sekä katsastuspäällikkö) tiedot. Näistä yhdellä tulee olla voimassa oleva päätoimitsijalisenssi. Muille riittää perustason toimitsijalisenssi.

Seurakilpailuissa voidaan käyttää yhtä (1) erikoiskoetta, pituudeltaan maksimissaan 10 km. Erikoisikoetta voidaan ajaa molempiin suuntiin ja ajokertojen määrän määrittää tapahtuman järjestäjä. Tapahtumassa käytettävä erikoiskoe tulee toteuttaa rallin sääntöjen mukaisesti.

Seurakilpailuissa vaaditaan 1-ohjaajilta voimassa oleva kansallinen kilpailijalisenssi, mutta 2-ohjaajille voidaan lunastaa tutustumislisenssi. Kaikkien autojen tulee olla rallin lajisäännön mukaisia, ja niille on tehtävä turvallisuustarkastus ennen ajosuoritusta.

Seurakilpailuihin vaaditaan paikalle sääntöjen mukainen ensivaste-yksikkö.

Tapahtumista ei julkaista tuloksia, ja pääsylipputulojen kerääminen yleisöltä on kielletty.

Lisätiedot: Lajipäälliköt 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy