Lakimuutos koskien teiden sulkemista autokilpailuihin 1.6.2020

3.3.2020

« Takaisin

1.6.2020 astuu voimaan uusi tieliikennelaki, joka muuttaa toimivaltaa tien tilapäisen sulkemisen osalta poliisilta tienpitäjälle. Jatkossa päätöksen tien sulkemisesta tekee siis poliisin sijaan tienpitäjä.

Maanteiden (valtiontiet) sulkemisesta päättävä instanssi on hyvin todennäköisesti jatkossakin paikallinen ELY-keskus, viranomaisten keskinäinen vastuunjako tehtävien osalta (Väylävirasto/ELY-keskukset) on kuitenkin vielä kesken.

Tienpitäjiä voivat olla mm. seuraavat: kaupunki, kunta, maanomistaja, yksityishenkilö, tienhoitokunta, kaupallinen yritys jne.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että yhtä keskitettyä sulkulupa-anomusta ei toimiteta enää poliisiviranomaisille, vaan jokaisesta tien sulkemisesta sovitaan erikseen. Järjestäjän tulee kuitenkin toimittaa poliisille yleisötilaisuusilmoitus, jolloin poliisilla on toimivalta päättää  esim. tarvittavasta määrästä nimettäviä järjestyksenvalvojia sekä liikenteenohjaajia tapahtumaan. Tähän yhteyteen järjestäjän tulee tietojen mukaan liittää myös tienkäyttösopimukset ja luvat.

Muutos vaikuttaa ennen kaikkea ralli- sekä rallisprint-kilpailujen järjestäjiin, joten AKK:n jäsenseuroja pyydetään huomioimaan tämä kesäkuussa voimaan astuva lakimuutos ja olemaan sen myötä aktiivisia paikallisten viranomaisten kanssa. Muutosprosessi on osittain vielä kesken, joten molemminpuolinen avoin ja hyvä vuorovaikutus on tärkeää. Lisäksi seuroja pyydetään huomioimaan lakimuutos tienkäyttösopimuksissa, joilla sovitaan tien sulkemisesta autourheilukilpailuun.

Julkaisemme asiasta lisätietoja heti, kun yksityiskohdat ovat tarkentuneet. Lisäksi rallin järjestämissääntöihin ja ohjeisiin tehdään tarvittavat lakiin perustuvat muutokset.

Lisätiedot, lajipäällikkö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy