Tarkennuksia koskien jokamiehenluokan merkittäviä sääntömuutoksia kaudelle 2024

11.7.2023

« Takaisin

Perjantaina 7.7. julkaistun tiedotteen jälkeen asiasta syntyneen keskustelun pohjalta lajiryhmä on päätynyt tarkastelemaan uudelleen jo esitettyjä merkittäviä sääntömuutoksia kaudelle 2024 ja haluaa tarkentaa niitä seuraavasti;

Lajisäännön kohtaan 10.5.1. Turvakehikko tarkennetaan sääntömuutosta niin, että muotoillaan lausetta ”Pääkaarien kiinnityspisteet tulee sijaita korin lattiatasolla.” uudelleen muotoon ”Pääkaarien kiinnityspisteet tulee sijaita korin lattiatasolla, pääkaarta ei saa kiinnittää takasisälokasuojiin.” Lisäksi lisätään seuraava lause: ”Lokasuoja ei ole lattiarakennetta.”

Tämän sääntötarkennuksen tarkoituksena ei ole tehdä muutoksia olemassa olevaan sääntöön, vaan tarkentaa sääntökohtaa turvallisuuden näkökulmasta. Kaarien on lähdettävä lattiarakenteesta ja erilaiset kiinnitystavat on kuvattu piirroksissa 253-50 – 253-55. Eli edelleen erilaiset kotelorakenteet ovat sallittuja eikä sääntö muutu niiltä osin. Lajiryhmän tekemän selvitystyön perusteella tämä sääntömuutos tulee koskemaan joitakin autoja, joihin on tehty akselin siirtoja.

Lajisäännön kohtaan 10.11.1 Kesäkauden rengassääntö tarkennetaan sääntömuutosta niin, että muotoillaan sitä seuraavasti; lisätään lauseeseen 185 mm enimmäisleveys taka- ja keskimoottorisille autoille ja tarkennetaan jo sääntöön kirjoitettu 205 mm enimmäisleveys koskemaan kardaani- ja etuvetoisia autoja.

Tästä asiasta on tehty useampi kysely harrastajille lähivuosina. Osa vastanneista harrastajista on toivonut rengaskoon rajauksen hillitsevän nousevia kustannuksia, joka on linjassa lajiryhmän strategian kanssa.

Nykyisellään käytössä oleva rengaslista on vaikea hallita ja työllistää niin kilpailujen katsastuksia kuin myös lajiryhmää kohtuuttomalla tavalla. Nyt lajiryhmän oli pakko reagoida rengaslistasääntöön jollain tavalla, sillä tällä kaudella on selvinnyt, että joihinkin nykyisellä rengaslistalla oleviin renkaisiin laitettu M+S-merkintä. Lajiryhmä ei nähnyt vaihtoehtona vapauttaa rengaslistaa, sillä se toisi mukanaan aiemmin kiellettyjä renkaita, kuten esimerkiksi Michelin Crossclimaten. Lajiryhmän näkökulmasta tämän tyyppiset liian pitävät renkaat eivät ole lajin hengen mukaisia. Tässä tilanteessa koettiin hyväksi vaihtoehdoksi valita käyttöön viime vuosien aikana yleisimmin käytetyiksi nousseita rengasmerkkejä, jotta nykyisellään käytössä olevasta sallittujen renkaiden listasta siirtyminen pois ei tuottaisi kohtuuton haittaa suurimmalle osalle harrastajista. Lajiryhmä haluaa muistuttaa, että tällä kaudella ei ole sallittua käyttää renkaita, joissa on M+S-merkintä, joten ollaan tarkkana, kun ostetaan uusia renkaita.

Lajiryhmä toivoo harrastajilta aktiivista osallistumista järjestettäviin lajipäiviin sekä keskustelutilaisuuksiin ja vastaamista harrastajakyselyihin. Keskustelemme ja vastaamme mielellämme kysymyksiin myös kilpailupaikoilla.

Lajiryhmä toivottaa kaikille harrastajille mukavaa kilpailukauden 2023 jatkoa!

Design Mainostoimisto Ajaton Oy