Rallin Lajiryhmän kokous 5/19 20.9.2019

1.10.2019

« Takaisin

AKK:n Rallin Lajiryhmä piti kauden viidennen kokouksensa perjantaina 20.9.2019 ennen kauden toiseksi viimeistä F-Rallisarjan osakilpailua Heinolassa.

Kokouksessa olivat läsnä: Markus Silfvast (pj.), Toni Gardemeister, Toni Mäkinen, Timo Rintakoski sekä lajipäällikkö Henrik Frank, joka toimi myös kokouksen esittelijänä.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

ESITYKSET HALLITUKSELTA TAI MUILTA LAJIRYHMILTÄ

Tekniikan Lajiryhmän palaute Rallin Lajiryhmän tekemiin sääntömuutosesityksiin

Todettiin Tekniikan Lajiryhmältä annettu vastine, koskien Rallin Lajiryhmän esittämistä tekniikkasääntömuutoksista.

Todettiin, että rallin lajiryhmälle on annettu selkeä palaute siitä, että esitetyt sääntömuutokset saadaan valmiiksi aikaisintaan vuodelle 2021.

SEURANTARAPORTIT

Käytiin läpi kesäkauden 2019 rallien seurantaraportit. Raporteissa nousi esille mm. kansainväliseen aikakorttikäytäntöön siirtyminen kotimaisissa ralleissa. 

Keskusteltiin aiheesta. Todettiin että nykyistä kansallista käytäntöä puolustaa mm. se, että se   antaa lähtöjärjestyksen suhteen ”pelivaraa”, koska tällöin mahdolliset nopeammat kuljettaja pääsevät hitaammista ohi. Samoin nykyinen järjestelmä ei edesauta vaarallista liikennekäyttäytymistä siirtymä-osuuksilla.

RALLIN ARVOSARJAT

F-Rallisarja 2020

Keskuteltiin F-Rallisarjan käytännön toteutuksesta tulevalle kaudelle. Nostettiin esille seuraavia asioita:

  • Pyritään rekrytoimaan sarjalle sarjakoordinaattori, joka kiertää kaikki osakilpailut, toimii järjestäjän ja kilpailijoiden yhteyshenkilönä sekä huolehtii tiettyjen sarjan näkyvyyselementtien toimittamisesta ja näkymisestä kisapaikoilla yms. 
  • Tuotetaan sarjalle ja osakilpailujärjestäjille käyttöön uusittuja näkyvyyselementtejä, joilla pyritään saamaan osakilpailuille enemmän yhteistä ilmettä sekä samalla nostettua sarjan profiilia. 
  • TV-toteutus kauden 2019 kaltaisena myös tulevalla kaudella

Todettiin, että sarjasäännöt ja niiden runko on pääpiirteissään nykyisen kaltaisena, pienillä tarkennuksilla ja selkeyttämisellä.

Nostettiin esille myös Rally Trophy-sarjan sisällyttäminen F-Rallisarjan kokonaisuuteen.

Pyritään valmistelemaan sarjasäännöt valmiiksi niin, että ne saataisiin hallitukselle hyväksytettäväksi lokakuun loppuun mennessä.

Valmistelutyö sarjan tulevaisuuden osalta aloitetaan jo syksyn 2019 aikana ja jatketaan talvella 2020.

Ralli SM 2020

Osakilpailut ja kalenteri

Tällä hetkellä Ralli SM-kalenterissa on runkopäivämäärät kuudelle osakilpailulle, joista viidelle on järjestäjä.

AKK-Motorsport on julkaissut haun, jossa etsitään järjestäjää kauden toiselle kesä-osakilpailulle elo-syyskuun vaihteeseen.

Kilpailua on hakenut yksi järjestäjätaho määräaikaan mennessä.

Lajiryhmän päätös: Hyväksyttiin anomus, ja myönnettiin kilpailun järjestämisvastuu Ni-Ro Oy:lle, sillä ehdolla että kyseinen yritys hankkii lajiliitolta kilpailun järjestämisoikeudet ja ne sille myönnetään.

Ralli SM-sarjan kalenteri kaudelle 2020 on seuraava:

16.-18.1.     Arctic Lapland Rally, Rovaniemi

7.-8.2.        SM Ralli Mikkeli (RSJM)

28.-29.2.    Itäralli, Joensuu (RSJM)

12.-13.6.    SM O.K-Auto Ralli, Kouvola (RSJM)

4.-5.9.        SM Ralli, Oulu (RSJM)

25.-26.9.     Pohjanmaa SM-Ralli, Seinäjoki (RSJM)

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö Viron lajiliiton kanssa tulevaisuudessa

Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä Viron lajiliiton ja heidän kansallisen mestaruussarjan kanssa. Keskustelu oli herännyt lajipäällikön sekä Viron liiton edustajan välille FIA:n rallikomission kokouksessa. Todettiin että SM-osakilpailun vieminen Viroon vaatii vielä selvitystyötä, mutta asiaa pidetään ajatuksena positiivisena. Aiheesta tehdään kysely SM-osakilpailuun sitoutuneilta kilpailijoilta tulevaisuutta (2021) silmälläpitäen.

Viron edustaja on esittänyt myös alustava toiveen, että yksi kyseisen maan mestaruussarjan osakilpailu ajettaisiin tulevaisuudessa, mahdollisesti jo vuonna 2020 Suomessa. Tähän lajiryhmä suhtautuu positiivisesti. Lajiryhmä valtuttaa lajipäällikön jatkamaan keskustelua Viron edustajien kanssa. Lajiryhmä esittää vaihtoehdoksi ensisijaisesti Mikkelin osakilpailua.

SÄÄNTÖASIAT

Historic Rally Trophy – Sarjasäännöt 

Käsiteltiin Historic Rally Club Finlandin esitys HRT-sarjasäännöistä.

Lajiryhmän päätös ja esitys hallitukselle: Hyväksyttiin sarjasäännöt ja esitetään ne hyväksyttäväksi AKK:n hallitukselle.

Tasanopeusautojen ajopaikka HRT-sarjan osakilpailuissa

Keskusteltiin Historic Rally Trophy-osakilpailujen eri luokkien ajojärjestyksestä. Ensinnäkin todettiin, että Tasanopeusautot ajaa ennen varsinaisia ralliautoja. Jatkossa erikoiskokeen alkamisaika (”Auto No. 1”) pitää järjestäjän ilmoittaa niin, että ensimmäinen aika on ensimmäisen tasanopeusauton aika. Samoin järjestäjien pitää numeroida autot niin, että autot ovat ”loogisessa järjestyksessä”. Suositellaan että ensimmäinen tasanopeusauto on no. 1, tämän jälkeen muut kilpailuluokat (Historic Esittelyajo, varsinainen ralli) ja niiden numerointi tämän jälkeen jatkuvana.

Etuautojen ja kilpailijoien ajojärjestys on seuraava:

Rallin etuautot -> 000-auto, tasanopeus, SPAUK (jos on), 00-auto, VIP, 0-auto ja tämän jälkeen muut kilpailijat.

Aikahyvityksen määrittäminen Rallin Sääntöihin

Käsiteltiin sääntökohta, koskien aikahyvityksen määrittämistä, mikäli erikoiskoe on keskeytynyt. Kirjataan sääntökohta seuraavasti:

Mikäli kilpailija joutuu tiesulun takia pysähtymään erikoiskokeelle, voidaan näille kilpailijoille, jotka tiesulusta kärsivät, poikkeustapauksissa antaa kilpailunjohtajan määrittämä aikahyvitys. Kilpailijan tulee tällaista hyvitystä anoa ja pystyä esittämään anomuksensa tueksi todisteita kärsimästään aikamenetyksestä. Tiesulun aiheuttaja ei missään olosuhteissa saa hyötyä kilpailunjohtajan määrittämistä aikahyvityksistä.

NIMEÄMISET

Rallin Tuomariston puheenjohtajien, turvatarkkailijoiden ja kilpailukonsulttien nimeäminen

Käsiteltiin hakemukset rallin tuomariston puheenjohtajiksi, turvatarkkailijoiksi sekä kilpailukonsulteiksi.Kaiken kaikkiaan hakemuksia vastaanotettiin 29 kpl (14 pj/15 tt).

Lajiryhmän päätös: Valittiin seuraavat henkilöt rallin luottamustehtäviin toimikaudelle 2020-2022.

Tuomariston puheenjohtajat:

Jani Hänninen

Marjut Haiko

Juha Viitanen

Jari Flyktman

Erkki Paatola

Vesa Leino

Timo Rintakoski

Asko Kettunen

Merja Rauta

Teemu Arminen

Turvatarkkailijat:

Pentti Kangas

Arto Heino

Martti Päivinen

Jussi Perälä

Jani Väisänen

Markus Silfvast

Erkki Hemminki

Kari Kukkamäki

Kari Hannula

Kilpailukonsultit:

Jyrki Hapulahti

Martti Liukkonen

Petri Differt

Juha Pummila

Jarmo Leivo

Nina Suvanto

Tarvittaessa myös turvatarkkailijoita ja tuomariston puheenjohtajia voidaan nimetä myös kilpailukonsulteiksi.

MUUT ASIAT

Rallin verkkopohjainen junioritutkinto

Keskusteltiin rallin junioritutkinnon muuttamisesta verkkopohjaiseksi. 

Rallin lajiryhmä esittää, että AKK:n toimisto selvittää ja toteuttaa vaihtoehdot, että lajikohtaiset tutkinnot vähintään kerrattaessa, saadaan verkkopohjaiseksi 1.1.2020 alkaen.

Yhteenveto FIA-rallikomission syyskuun kokouksesta

Lajipäällikkö esitti yhteenvedon syyskuun alussa pidetystä FIA-rallikomission kokouksesta.

Lisätiedot: Henrik Frank, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 040-5349977

Design Mainostoimisto Ajaton Oy