Tekniikan lajiryhmä tiedottaa 2-2019

28.3.2019

« Takaisin

Tekniikan lajiryhmä tiedottaa 2-2019

Tekniikan lajiryhmän kokous 2-2019 pidettiin AKK:ssa Vantaalla 15.3.2019. Kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:

- Ralli SM Kouvolan tapahtumien johdosta on selvitetty, että AKK:n sääntökirjaan käännetty FIA:n sääntöteksti koskien R2 -autoja koskee ainoastaan vuonna 2019 tai sen jälkeen luokiteltuja autoja. Tästä syystä tekniikan lajiryhmä on pitänyt sähköpostikokouksen 22.2.2019 ja esittänyt hallitukselle kiireellisenä korjauksena sääntökirjan artiklaan 260 kohtaan 0-00 kansallista lisäystä, millä mahdollistetaan myös vanhempien autojen osallistuminen. Hallitus on hyväksynyt tämän esityksen 25.2.2019.

- Käytiin läpi pääkatsastajien raportit. Merkittiin tiedoksi

- Rallicrossin harrastajilta kysyttiin mielipiteitä rallicrossin teknisistä säännnöistä syyskuussa 2018. Nämä esitykset oli nyt laadittu sääntömuotoon. Käytiin läpi nämä harrastajien tekemät sääntömuutosesitykset. Harrastajille on lähetetty kutsu yhteistilaisuuteen 14.4 Nokialle keskustelemaan esityksistä yhdessä. Asiaan palataan tilaisuuden jälkeen toukokuun kokouksessa.

- Historic -autojen  J1-J2 polttoainelinjoja koskevasta säännöstä on herätetty keskustelua. FIA historic TWG:n kanta on se, että polttoainelinjat ovat turvallisuusasia, eikä ko. sääntöä ole syytä muuttaa.

- Keskusteltiin polttoainesäiliöitä koskevasta kansallisesta lisäyksestä. Ns säkkitankkien luotettava ikä on melko tarkkaan tuo FIA:n hyväksymä 5 vuotta ja näiden säiliöiden kansallinen jatkoaika ei ole perusteltua. Lisäksi on syytä määrittää minimivaatimus säiliöiden kiinnittämiselle auton koriin. Sääntötekstiä säädetään ja lukitaan ehdotus seuraavaan kokoukseen.

- Keskusteltiin FIA R1 säännöstä. FIA R1 auton voi tehdä ainoastaan luokitellusta R1 tai R2 korista, jossa on tehtaan tekemä suojakehikko. Kansallisen luokittelöun tarve on lähinnä siinä, jos halutaan useampia mahdollisuuksia autoihin, joita kansallisen R1 auton voisi tehdä. Ajatuksena olisi siis, että perusauto luokiteltaisiin kansallisesti, mutta muuten auto rakennettaisiin FIA:n R1 sääntöjen mukaisesti. Päätettiin selvittää ennen sääntövalmistelun aloittamista, onko kyseiselle kansalliselle luokitukselle kiinnostusta ja tarvetta harrastajien keskuudessa. Pyydetään rallin lajiryhmältä lausuntoa asiasta.

- Ralliauton tukivarsien valmistustodistuksissa on suuria vaihteluita. Joistain todistuksista ei ole kyennyt selvittämään, mitä tukivartta kyseinen todistus vastaa. Päätettiin laatia tekniikan materiaaleihin mallilomake, jota tulee käyttää alustan osiin (tukivarret, tukitangot, ohjauksen osat), jotka on myyty 1.1.2020 tai sen jälkeen. Kyseisestä lomakkeesta laaditaan täyttöohje ja lomakkeen käytöstä ohjeistetaan myös kuntokatsastajia.

- Keskusteltiin turboautojen kuristimen koosta rallisprintissä eri polttoaineilla. SS-ryhmän autoilla turbojen kuristinkoko on 45mm käytettäessä 98E tai FIA -säännön mukaista bensiiniä. RE85 etanolia käytettäessä kurinstinkoko on 43,5mm. Muut ryhmät ajavat omien ryhmäsääntöjensä mukaisilla kuristimilla polttoaineesta riippumatta.

- V1600 autojen korien vaihtojen kirjaamisessa on ollut epäselvyyksiä. Kun auton kori joudutaan vaihtamaan, niin se tarkoittaa sitä, että tämä tuhoutunut kori ei voi enää tulla kilpailukäyttöön. Tästä syystä tuhoutuneesta korista tulee leikata valmistenumero irti ja hitsata se varaosakorin valmistenumeron viereen. Tämän siirretyn valmistenumeron peräään tulee liittää A -kirjain merkiksi ensimmäisestä korin vaihdosta. Mahdollinen seuraava korinvaihto merkitään kirjaimella B, jne. Varaosakorin valmistenumero meistetään kevyesti piiloon siten, että alkuperäinen valmistenumero on tarvittaessa tunnistettavissa. Myös tästä laaditaan ohje materiaalipankkiin.

- Useissa kansallisissa ryhmissä on ollut eri sääntö koskien jarrunestesäiliöiden sijaintia. Useissa ryhmissä sitä ei ole saanut sijoittaa ohjaamoon. Tekniikan lajiryhmän mielestä sääntö on syytä harmonisoida ja siksi se esitti hallitukselle, että lisätään artikla 252 yleisiin määräyksiin kohtaan 10. seuraava lause:

10. Jarrut:

Hiilikuitujarrulevyt ovat kiellettyjä.Kansallinen lisäys:

Kansallisissa ryhmissä jarrunestesäiliöt voi asentaa ohjaamoon.

Tässä tapauksessa ne tulee olla turvallisesti kiinnitettyjä ja valmistettu tulenkestävästä materiaalista tai suojattu vuodoilta ja tulelta suojaavalla kotelolla.

Samalla poistetaan tämä kohta eri kansallisten ryhmien ryhmäsäännöistä. Hallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan. Voimaantulo 2020.

- Liite J:n art 253.7. kansallinen lisäys  ja historicin tekninen säännöstö Liite K ovat keskenään ristiriidassa. Esitettiin hallitukselle, että poistetaan sammutusjärjestelmiä koskevasta kansallisesta lisäyksestä historicin ikäkausi J:tä koskeva teksti. Hallitus hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan. Voimaantulo 2020

- Keskusteltiin TGT sääntöjen Ryhmä 3:ssa olevan sequentaalivaihteiston kertoimen poistamisesta. Sääntöä laadittaessa on ollut ajatuksena, että TCR autot mahtuisivat TGT:n ryhmä 3:een etuvetoisuuden ansiosta. TCR on kansainvälinen elinvoimainen kilpailuluokka, ja niille halutaan luoda mahdollisuus ajaa myös Suomessa. Tulevaisuudessa toivottavasti autoja saadaan niin paljon, että ne voidaan erkauttaa TGT:n alta omaksi luokakseen. Sääntöjen sequentaalilaatikolle määrittelemä kerroin nostaa kuitenkin kuutiotilavuuden yli ryhmä 3 tilavuudesta eli auto pitäisi siirtää ryhmään 2. TCR -autolle kuitenkin oikea ryhmä on ryhmä 3. Suomessa on myös näyttöä siitä, ettei sequentaalivaihteistosta saatu hyöty ole kertoimen suuruinen. TGT johtoryhmä on asiaa käsitellyt ja päättänyt tehdä lisämääräyksen tälle kaudelle, jolla mahdollistetaan TCR autojen osallistuminen ryhmään 3. Tekniikan lajiryhmä esitti hallitukselle, että muutetaan TGT sääntöä kohta 8.2 Mitat ja painot siten, että poistetaan sequentaalisesta suorakytkentävaihteistosta lisättävä kerroin 1,10. Hallitus hyväksyi esityksen. Voimaantulo sääntöön 2020.

- Keskusteltiin sääntökirjan noudattamisjärjestyksestä. Noudattamisjärjestyksessä ei käytännössä ole ollut juurikaan epäselvää, mutta monista lajeista tätä ei ole mainittu säännöissä. Otetaan yhteyttä muihin lajiryhmiin ja tehdään yhdessä esitys asian lisäämisestä autourheilun kansallisiin määräyksiin Suomessa.

- Käsiteltiin saapuneet kirjeet. R-Lite autojen osallistumisesta SS-ryhmään tai rallicrossin Supercar -ryhmään on esitetty kysymyksiä. Kyseiset ryhmäsäännöt eivät mahdollista osallistumista noihin ryhmiin, mutta kilpailun järjestäjät voivat laatia luokkia, missä näillä autoilla voi ajaa.

- F-ryhmän aerodynamiikasta oli esitetty kysymyksiä. Pyörän napojen alapuolella ilmanohjaimet ovat sallittuja joten myös diffuusori on sallittu tällä alueella. Mittaus suoritetaan pyörän akselin keskeltä auton ollessa normaalisti pyörillään. Puskurin muotoilu pyörän napojen yläpuolellakin on sallittua, kunhan säännön mainitsema +-1% tolerassi auton pituudessa ei ylity. Luokittelemattomassa vakaajasiivekkeessä auton takaosassa voi olla useampi profiili edellyttäen, että rakenne on kokonaisuus ja mahtuu kokonaisuudessaan säännön määrittelemään 20cm x 20cm neliöön.

- Kansallisiin ryhmiin, lähinnä F-ryhmään oli tehty sääntömuutosesitys koskien lähinnä moottorisäännön muuttamiseksi. Keskusteltiin esityksestä alustavasti, sillä esitys on saapunut juuri kokouksen alla. Pyydetään rallin lajiryhmää selvittämään, onko laajoille sääntömuutoksille tarvetta ja kiinnostusta harrastajien keskuudessa.

- Keskusteltiin AKK:n tiedottamisesta. On tekniikan kannalta hankalaa, kun AKK.n yhteistiedotteissa tekniikan osuus on aina löydettävissä viimeisenä ja siksi aika usein on havaittu, ettei asiat ole tavoittaneet harrastajia. TLR toivoo, että aiemmin käytetty välilehtimalli palautetaan käyttöön AKK:n tiedotteissa. UUTISET välilehti olisi paremmin ymmärrettävissä nimellä TIEDOTTEET. Lisäksi pyydetään selvittämään, olisiko mahdollista  lähettää nämä tiedotteet sähköpostilla kaikille jäsenille?

- Tutustuttiin uuteen onnettomuuksien selvittelyryhmän tekniikkajäsenen lomakkeeseen. Tarpeettoman tiedon keruu jätetty pois ja keskitytään olennaiseen. Lomake löytyy nyt tekniikan materiaaleista. Lomake ja sen täyttö käydään läpi seuraavissa koulutustilaisuuksissa.

-Keskusteltiin loppukatsastusten aiheista ja niiden toimittamisesta pääkatsastajille. Päätettiin, että lajivastaava keskustelee asiasta ja aiheiden toimitustavasta oman lajinsa pääkatsastajan kanssa.

-Keskusteltiin Historic museoajoneuvostatuksesta AKK/Trafi. Odotetaan Trafilta vastausta sääntöjen soveltamisesta. Ongelmana saattaa olla kilpailuhistorian vaatiminen museoajoneuvoille.

- Tekniikan materiaaleja on päivitetty AKK:n sivuilla. Vanhentuneita ja tarpeettomia materiaaleja on poistettu. Liite J:n vanhat sivut tullaan liittämään myös historic materiaaleihin.

- Keskusteltiin tekniikan alueellisista koulutuksista. Tällä hetkellä ei ole tiedossa alueiden pidemmän tähtäimen koulutussuunnitelmia tekniikan osalta. Laaditaan lajiryhmän esitys tekniikan koulutusten aikataulurungoksi (esimerkiksi 2 koulutusta vuodessa) ja pyydetään palautetta alueen koulutusvastaavilta. Tällä koitettaisiin kattaa koulutustarve alueellisesti hallitusti ja myös tilaisuuksien markkinointia saataisiin näin parannettua.

- Keskusteltiin Turvakehikoiden luokittelusta tulevaisuudessa. Liite J:n turvakehikkosääntö muuttuu 2021, jolloin ns omavalmistekehikoiden hyväksyminen loppuu uusien autojen osalta. Tältä pohjalta AKK:n tulee valmistautua luokittelemaan kehikoita. Asiasta keskustellaan tarkemmin seuraavissa kokouksissa.

Tekniikan lajiryhmä

Lisätietoja antaa tekniikan lajipäällikkö Iiro Palmi, etunimi.sukunimi@autourheilu.fi, 050-347 5177.

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy