Tekniikan lajiryhmän kokous 5-2020 kokousmuistio

18.11.2020

« Takaisin

Tekniikan lajiryhmä piti sääntökokouksen 28.10 Teams -kokouksena. Kokouksessa käytiin läpi teknisiin sääntöihin tarvittavat muutokset ja korjaukset sisältäen muutokset FIA:n kansainvälisiin sääntöihin. Lajiryhmä esitti näitä sääntöja muutettavaksi ja hallitus hyväksyi nämä omassa kokouksessaan.

 

TEKNIIKAN lajiryhmä 5/2020

Kokousmuistio                                                          

 

FIA sääntöjen muutokset

FIA:n kansainväliset tekniset säännöt (Liite J) muuttuu pääsääntöisesti seuraavilla alueilla:

 

Artikla 251 Määritelmät

- Muutokset lähinnä kosmeettisia liittyen ryhmien nimiin yms.

 

Artikla 252 Yleiset määräykset:

- Lähinnä sanamuotojen tarkennuksia ja yksityiskohtia ryhmien nimissä yms.

 

Artikla 253 Turvallisuusmääräykset:

7. Sammutusjärjestelmät

- Jatkettiin kansallisella lisäyksellä ryhmissä R1, R2 ja R3 sammutusjärjestelmien ylimenokautta. Järjestelmät FIA:n tekniseltä listalta numero 16 ovat sallittuja kansallisesti 31.12.2025 saakka.

 

8. Turvakehikot:

8.1 Turvakehikot, yleistä

- Tarkennettiin kansallisella lisäyksellä Suomessa noudatettavaa turvakehikoita koskevaa sääntöä. Kansainvälisesti uusissa autoissa tulee olla sertifioitu turvakehikko 2021 alkaen. Suomessa jatketaan 2016 säännön noudattamista kansallisesti.

 

16. Istuimet

- Istuimet sääntö on kirjoitettu uudestaan. Sisältö on entinen täydennettynä uuden 8862-2009 standardin istuma-assentoon liittyvällä osalla.

 

Artikla 260 Ryhmät R2 ja R3 2018:

- Lisättiin artikla 260 vuodelta 2018, sillä tätä sääntöä noudatetaan R2 ja R3 autoille, jotka on luokiteltu ennen 1.1.2019.

 

Artikla 260 Ryhmät Rally3, Rally4 ja Rally5:

- Lisättiin artikla 260 2021 Rally3, Rally4 ja Rally5 autoille, jotka luokiteltu 1.1.2019 tai sen jälkeen. Tätä sääntöä käytetään myös R2 autoille, jotka on luokiteltu vuonna 2019.

 

Artikla 261 Ryhmät R5 / Rally2:

- Useimmat muutoksista käsittää R5 autojen muuttumista Rally2 autoiksi. Lisäksi on lisätty tiettyjä eroavia parametreja 3-sylinterisiä moottoreita varten sekä muutama sallittu muutos Afrikan kilpailuja varten. Autonvalmistajien luokittelemat istuinkiinnikkeet saivat jatkoajan vuoteen 2022 saakka poislukien autot, jotka luokitellaan uutena 2021 tai sen jälkeen. Näissä myöhemmin luokiteltavissa autoissa tulee käyttää istuinvalmistajien luokittelemia penkinjalkoja.

 

IX  V1600 Tekniset Määräykset:

1 . Määritelmä

- Määritelmää muutettiin sen verran, että saatiin kumottua mahdolliset ristiriidat, mitä voi olla artikla 252 yleisillä määräyksillä ja V1600 säännön hengellä.

 

6.6. Pakojärjestelmä:

- Tarkennettiin pakosarjassa sijaitsevat katalysaattorin tekstiä

 

11.1. Ulkopuoli, helmapukit:

- Jo aiemmin tänä vuonna hyväksytyt helmapukit löytyvät nyt myös sääntökirjasta

 

11.1. Alustan suoja:

- Selvennettiin ja tarkennettiin alustan suojaamista kivisuihkua vastaan. Alustan suojaaminen on nyt sallittua rallissa ja rallicrossissa.

 

11.1.3. Hinaussilmukka:

- V1600 säännöstä on virheellisesti puuttunut kokonaan hinaussilmukan vaatimus. Nyt lisätty sääntöihin. Rallicrossissa ja radalla hinaussilmukan tulee olla ns vyötyyppinen. Tällä vältetään lisävahinkojen syntymistä kontaktitilanteissa.

 

12.0 Turvavarusteet:

- Suositus ikkunaverkolle, joka yleisesti on pakollinen rata- ja rallicross kilpailuissa. Ikkunaverkosta ei ole ollut mitään aiemmin V1600 säännössä, siksi nyt esitetään suosituksena.

 

XIII  Ryhmä F:

3.6.3 Polttoainesäiliö

- Aiemmin 3-tila autoissa on säännön mukaan pitänyt eristää tavaratila ohjaamosta. Nyt riittää polttoainesäiliön ja -järjestelmän kotelointi myös 3-tila autoissa.

- F-ryhmän kokonaisuudistus on tekniikan lajiryhmän esityslistalla siten, että se tulisi voimaan vuodesta 2022 alkaen. Asiasta tiedotetaan sitä mukaa, kun uudistus etenee.

 

XV  Erityismääräykset ryhmälle N-Lite:

- Lisätty sääntö R-Lite auton säätämiseksi tasavertaiseksi nykyisen rallin SM2 -luokan autokaluston kanssa.

 

XVI  Erityismääräykset ryhmälle FIN N5:

- Lisätty käännös Espanjan kansallisesta N5 säännöstä sekä kansalliset FIN N5 lisäykset auton säätämiseksi tasavertaiseksi nykyisen rallin SM2 -luokan autokaluston kanssa.

 

XVII  Erityismääräykset Special saloon autoille:

4.1 Korirakenne

- Poistettu ristiriita säännöstä koskien konepeltiin sallittua muutosta lähinnä moottoripyörän moottorilla varustettuja autoja koskien. Konepeltiin saa tehdä imujärjestelmän osia varten kotelon, ei aukkoa.

 

XVIII  Erityismääräykset rallicross autoille, FIA Art 279 sääntömuutokset:

- tehty FIA:n sääntömuutokset. Esimerkiksi Custom -moottorisääntöön tehty muutokset, jotka mahdollistavat Boxer -moottorin käytön.

 

Autokrossin tekniset määräykset:

2.2 Korirakenne

- Uudistettu hinaussilmukkasääntö samaksi, kuin oli jo Supercareissa ja SRC luokassa (vaaditaan vyötyyppinen hinaussilmukka). Tämä korjaus unohtunut viime sääntöuudistuksessa, tarkoituksena vähentää vaurioita kontaktitilanteissa.

 

 12.1.1 jarruvalot ja 12.1.2. takasumuvalo:

- sallitaan myös FIA sadevalojen käyttö taka- ja jarruvaloina

 

17. vesijäähdytin:

-tarkennettu sääntöä, mikä rajaa pois lattian muuttamisen ilmakanavia varten, mutta sallii muuttamisen muualla säännöissä mainituista syistä.

 

XVII Ryhmiin N ja A luokitellut autot:

- Muokattu listaa luokitusten voimassaolojen suhteen sekä lisätty uusia luokiteltuja automalleja.

 

XVIII Kansallinen luokitus ja kansallisesti luokitellut autot/osat:

2.2.1 Osat

- Muokattu osien luokitussääntöä siten, että sääntöä voidaan käyttää myös korvaavien osien luokittelemiseen. Tätä tarvetta on esiintynyt mm. V1600 autojen osien osalta.

 

AKK:n kansallisesti luokittelemat autot:

- Lisätty listaan uudet luokitellut autot ja osat

 

XXIV Ajovarusteet:

Kypärät:

- FIA standard 8860-2004 (sis. myös FHR/HANS- kiinnikkeet) on kansainvälisesti voimassa vuoden 2020 loppuun. Tälle kypärälle myönnetään kansallinen jatkoaika 31.12.2022 saakka

 

- Snell standardin SA2005 -kypärän kansallinen jatkoaika päättyy tämän vuoden loppuun. Huomaattehan, että mikäli kypärässä on SA2005 hyväksyntätarran lisäksi myös valkoinen FIA 8859-2015 -hyväksynnän tarra, tämä kypärä on täysin kelvollinen autourheilukäyttöön.

 

- Sääntöön on myös lisätty teksti viallisten tai puutteellisten varusteiden haltuun ottamiselle kilpailun ajaksi.

 

 

Tekniikan lajiryhmä

Design Mainostoimisto Ajaton Oy